dot dot
bulletงานทำความสะอาดทั่วไป
bulletงานทำความสะอาดที่สูง
bulletสำนักงานออฟฟิศ
bulletโรงงานอุตสาหกรรม
bulletโรงพยาบาล
bulletทำความสะอาดโรงแรม

  
 
 

 

  เป็นหนึ่งในบริษัทบริการทำความสะอาดที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความชำนาญ และมีความพร้อมที่จะบริการงานทำความสะอาดหน่วยงานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจของ “ลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ” ที่มิใช่เป็นเพียงแค่บริษัทรับจ้างทำความสะอาดเท่านั้น 

 

 • บริการทำความสะอาดประจำอาคารสำนักงาน/คอนโดมิเนียม
 • บริการทำความสะอาดประจำห้างสรรพสินค้า
 • บริการทำความสะอาดประจำโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริการทำความสะอาดประจำโรงพยาบาล
 • บริการทำความสะอาดประจำโรงแรม และเซอร์วิสอาพาร์ทเมนท์
 • บริการทำความสะอาดภายใน ภายนอกอาคาร (เช็ดกระจกสูง ยิงซิลิโคน)
 • บริการทำความสะอาดงานประจำ และงานจ๊อบพิเศษ (ล้างพื้น ลงแว็กซ์ ซักพรม)

 

 

 

 

   บริษัท รักษาความปลอดภัย จอห์นสัน เอเชีย จำกัด

 
           เป็นหนึ่งในบริษัทฯ บริการทำความสะอาด และ บริการรักษาความปลอดภัย ที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และ มีความพร้อมที่จะบริการงานทำความสะอาด และ รักษาความปลอดภัย หน่วยงานของลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจของ “ลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ” ที่มิใช่เป็นเพียงแค่บริษัทรับจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยเท่านั้น      

 • บริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักงาน/คอนโดมิเนียม
 • บริการรักษาความปลอดภัยประจำห้างสรรพสินค้า
 • บริการรักษาความปลอดภัยประจำโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริการรักษาความปลอดภัยประจำโรงพยาบาล
 • บริการรักษาความปลอดภัยประจำโรงแรม และเซอร์วิสอาพาร์ทเมนท์

 

ทางเราจะดูแลลูกค้าแบบครบวงจรทั้งด้านบริการทำความสะอาด และ บริการด้านรักษาความปลอดภัย