dot dot
bulletงานทำความสะอาดทั่วไป
bulletงานทำความสะอาดที่สูง
bulletสำนักงานออฟฟิศ
bulletโรงงานอุตสาหกรรม
bulletโรงพยาบาล
bulletทำความสะอาดโรงแรม
ห้างสรรพสินค้า article

รายละเอียดการบริการ

การทำความสะอาดประจำวัน

1. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง/ล็อบบี้
- กวาดม๊อบทำความสะอาดพื้นทั้งหมด
- เข็นม๊อบเก็บฝุ่นบริเวณทางเดินร่วมสม่ำเสมอ
- สเปรย์บัฟ, ขัดมันพื้นบริเวณทางเดินร่วม
- เช็ดทำความสะอาดประตูกระจกทาง เข้า – ออก
- เช็ดทำความสะอาดขอบบัว เช็ดเสาสแตนเลส เช็ดตู้โทรศัพท์
- เช็ดทำความสะอาดเก้าอี้พักลูกค้า
- เช็ดร่องทางขึ้นลงบันไดเลื่อน
- กวาด และดูดฝุ่นบันไดเลื่อน ทำความสะอาดราวบันได
- เก็บคราบหมากฝรั่ง และเก็บพื้นที่สกปรก
- ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า
- เดินเครื่องขัดดูดออโต้ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
- พื้นที่ตลาดสด กวาดม๊อบทำความสะอาดพื้นที่ให้แห้งอยู่ตลอดเวลา
- กวาดม๊อบพื้นสโตร์ คลังเก็บสินค้าทั้งหมด
- ทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ 
- คอยดูแลก้นบุหรี่ จากที่เขี่ยบุหรี่ และจัดเก็บ
- เปลี่ยนทรายในที่เขี่ยบุหรี่ ตามความเหมาะสม 
- เปลี่ยนถุงขยะ
- นำขยะไปทิ้ง และทำความสะอาดถังขยะ

2. ทำความสะอาดศูนย์อาหาร เก็บจาน/ล้างจาน/วิ่งช้อน
- กวาดม๊อบทำความสะอาดพื้นสม่ำเสมอ
- เข็นม๊อบเก็บฝุ่น และสเปรย์ขัดมันพื้นทั้งหมด
- เก็บจานภายในศูนย์อาหาร
- ทำความสะอาดรถเข็นเก็บจาน
- ล้างจาน ล้างช้อน และอบจานให้แห้ง
- ทำความสะอาดห้องล้างจาน
- วิ่งช้อน เช็ดทำความสะอาดกะบะใส่ช้อน และจัดเรียงช้อนในกะบะให้เรียบร้อย
- ยกเก้าอี้ เช็ดทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ จัดเรียงให้เรียบร้อย
- เช็ดทำความสะอาดตู้น้ำดื่มทุกจุดในศูนย์อาหาร
- เช็ดขอบเสาสแตนเลส กระจกภายใน
- เดินเครื่องขัดดูดออโต้ ภายในศูนย์อาหาร

3. ทำความสะอาดภายในสำนักงาน
- กวาดม๊อบพื้น เข็นม๊อบเก็บฝุ่นพื้นที่ทั้งหมด
- สเปรย์บัฟ, ขัดมันพื้นสม่ำเสมอ
- เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของ ตู้ โต๊ะต่างๆ โทรศัพท์ และกรอบรูปเท่าที่สามารถจะทำได้
- ปัดฝุ่นฝาผนัง บานหน้าต่าง และเช็ดทำความสะอาดมู่ลี่
- เปลี่ยนถุงขยะ
- นำขยะไปทิ้ง และทำความสะอาดถังขยะ

4. ทำความสะอาดห้องครัว/บริเวณที่เตรียมกาแฟ
- ม๊อบทำความสะอาดพื้น
- ทำความสะอาดอ่างล้างจาน
- เช็ดโต๊ะ ผิวภายนอกตู้เย็น และตู้เก็บภาชนะ
- เก็บแก้วน้ำ ถ้วยกาแฟจานรอง
- ล้างแก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ จานรอง และเช็ดให้แห้ง
- จัดเตรียม และบริการเครื่องดื่ม, ชา, กาแฟ เฉพาะผู้บริหารและผู้มาติดต่อ (อุปกรณ์การจัดเตรียมและเครื่องดื่มจัดหาโดยผู้ว่าจ้าง)

5. ทำความสะอาดลิฟท์
- ม๊อบทำความสะอาดพื้น
- ทำความสะอาดกระจก, สแตนเลส
- เก็บรอยเปื้อนบริเวณฝาผนัง ประตู ทั้งภายในและภายนอก
- เช็ดทำความสะอาดร่องประตูลิฟท์

6. ทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลาง,ห้องน้ำภายในสำนักงาน,ห้องน้ำลานจอดรถ
- ม๊อบทำความสะอาดพื้น ขัดล้างพื้นสม่ำเสมอ
- ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งหมด
(โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า, กระจก, ชักโครก, กล่องใส่กระดาษทิชชู, กล่องใส่สบู่เหลว)
- เก็บรอยเปื้อนบริเวณฝาผนัง และฉากกั้นห้อง
- นำขยะไปทิ้ง และทำความสะอาดถังขยะ
- เปลี่ยนถุงขยะ 
- จัดใส่กระดาษชำระ, สบู่, กระดาษเช็ดมือ และถุงขยะ

7. ทำความสะอาดลานจอดรถ/บริเวณทางเดินรถ
- ดูแลทำความสะอาดทางเดินภายนอก และพื้นถนนที่อยู่ภายในบริเวณ
- กวาดพื้นลานจอดรถสม่ำเสมอ
- เก็บคราบน้ำมันบริเวณทางเข้าด้านหน้า และบริเวณลานจอด

การทำความสะอาดประจำสัปดาห์

1. เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมถึงป้ายเครื่องหมายต่างๆ เท่าที่สามารถทำได้
2. ทำความสะอาดกระจก หน้าต่างรวมทั้งของภายใน และภายนอกสูงไม่เกิน 3 เมตร หรือเท่าที่สามารถใช้มือเอื้อมถึง
3. เช็ดทำความสะอาดป้ายชื่อบริษัทฯ
4. เช็ดทำความสะอาดศาลพระภูมิ
5. ล้าง และทำความสะอาด ถังขยะทั้งหมด
6. ล้างทำความสะอาดรถเข็น

การทำความสะอาดประจำเดือน

1. ดูแลรักษาพื้นให้สะอาด และตรงตามมาตรฐาน
2. เก็บจุดที่สกปรก
3. ทำความสะอาดบันไดเลื่อน
4 เช็ดทำความสะอาดขอบบัวล่างและของล่างต่างๆ
งานทำความสะอาดทั่วไป

งานทำความสะอาดที่สูง article
โรงงานอุตสาหกรรม article
โรงพยาบาล article
โรงแรม article