เกี่ยวกับเรา

      บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทบริการทำความสะอาดที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นเวลากว่า 15 ปี มีความพร้อมที่จะบริการงานทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจของ “ลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ” ที่มิใช่เป็นเพียงแค่บริษัทรับจ้างทำความสะอาดเท่านั้น

    ได้ดำเนินการก่อตั้ง บริษัทแห่งแรกในนาม บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด 

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ปี 2547 

ดำเนินธุรกิจด้านแม่บ้านทำความสะอาด งานสวน และในปี 2556 ได้ดำเนินงานธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัย จึงได้จดทะเบียนดำเนินการก่อตั้ง บริษัท จอห์นสัน เอเชีย ซิเคียวริตี้ จำกัด และเป็นที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า เกิดการขยายหน่วยงานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทตามกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความปลอดภัย โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท รักษาความปลอดภัย จอห์นสัน เอเชีย จำกัด" รวมระยะเวลา ในการดำเนินงาน รวมประมาณ 15 ปี( มีแนวคิดในการทำธุรกิจแบบครบวงจร งานแม่บ้านทำความสะอาด งานสวน งานรักษาความปลอดภัย ) ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่  :  0105547139016 Visitors: 12,263